Onderhoud of werkzaamheden

Op een haven zijn er veel werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden aan steigers
of materieel. Maar ook werkzaamheden voor klanten zoals kranen of onderhoud
werkzaamheden. Dan is het prettig om een doordachte planning te kunnen volgen en
deze tijdig bij te kunnen sturen in geval van vertragingen. Alleen op deze manier kan
er ontspannen en secuur gewerkt worden en kunnen afspraken met een klant worden nagekomen.

Bezetting

De personeelsbezetting van de werkplaats is soms een grote uitdaging. Fastdata biedt de mogelijkheid om snel te reageren op onvoorziene problemen, vertraagde leveringen of ziekte van personeel. Loopt de planning uit dan maakt het systeem daar melding van zodat de prioritering waar nodig kan worden aangepast en de betreffende klanten geïnformeerd.

Werkboek

Als havenmanager valt het niet altijd mee om het werk op tijd te plannen of af te krijgen, mede door technische tegenvallers en klanten die om je aandacht vragen. Het werkboek geeft je een helder overzicht van de ingeplande werkzaamheden zoals kranen en maakt het eenvoudig om gewerkte uren te noteren.

Onderdelen en historie

Gebruikte of benodigde onderdelen zijn snel te vinden en te noteren. De onderhoud geschiedenis geeft inzicht in welke werkzaamheden er aan een project zijn verricht. Zo gaat er geen tijd verloren aan zoeken.

Voordelen

  • Vervangt kaartjes planbord door werkboeken
  • Goede planning ondanks ad hoc werkzaamheden
  • Koppeling met FastData Agenda
  • Urenverantwoording
  • Hulp bij nakomen van afspraken
  • Planning van kraan werkzaamheden

Optimaliseer je bedrijfsvoering

Fastdata software is al vele jaren een standaard in diverse branches en functioneert bij honderden van uw collega’s, waardoor praktijkoplossingen snel in de software opgenomen worden.

Neem contact op